Eerder met pensioen

De leeftijd waarop u met pensioen gaat, is standaard uw AOW-leeftijd. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Vanaf uw 60ste kunt u met pensioen gaan.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit eerder met pensioen te gaan, dan

  • is uw inkomen lager. Dit heeft drie redenen:
    1. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
    2. u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
    3. u ontvangt nog geen AOW van de overheid.
  • daalt ook het partnerpensioen

Wat moet ik doen?

Wilt u eerder met pensioen gaan, dan moet u:

  • met uw werkgever afspreken wanneer u wilt stoppen met werken
  • een intentieverklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer van plan bent om betaald werk te doen (dit moet alleen als u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd (in deeltijd) met pensioen wilt gaan).

Uiteraard moet u met uw werkgever afspreken of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Uw werkgever geeft dit minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan door aan Stichting Pensioenfonds Essity.

Wat kan ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kan ik nog meer kiezen?

En als u deelneemt aan de beschikbare premieregeling: