Eerder met pensioen

De leeftijd waarop u met pensioen gaat, is standaard uw AOW-leeftijd. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan, dat wil zeggen, eerder dan uw AOW-leeftijd. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar benoemd. Als uw AOW-leeftijd voor deze leeftijd ligt, geldt de AOW-leeftijd als datum dat uw pensioen ingaat.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u besluit eerder met pensioen te gaan, dan

  • is uw inkomen lager. Dit heeft drie redenen:
    1. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
    2. u moet langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder begint
    3. u ontvangt nog geen AOW van de overheid.
  • daalt ook het partnerpensioen

Wat moet ik doen?

Wilt u eerder met pensioen gaan, dan moet u met uw werkgever afspreken wanneer u wilt stoppen met werken. U geeft dit minimaal 3 maanden voordat u met pensioen wilt gaan door aan Stichting Pensioenfonds Essity.

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd (in deeltijd) met pensioen gaan? Dan moet u een intentieverklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer van plan bent om betaald werk te verrichten.

Wat kan ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en reken met behulp van de Pensioenplanner uit wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kan ik nog meer kiezen?