Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelt Stichting Pensioenfonds Essity inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Voor uw kinderen

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen totdat zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • studeert
  • invalide is

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat moet ik doen?

U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij Stichting Pensioenfonds Essity. Mocht het nodig zijn, dan vraagt het pensioenfonds die gegevens op bij uw nabestaanden.

Wat kan ik verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Hoeveel krijgen mijn kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij het fonds voor u is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

U kunt ook inloggen op www.Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan bij verschillende werkgevers.

U overlijdt terwijl u nog bij Stichting Pensioenfonds Essity pensioen opbouwt

Wat is er geregeld?

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum bij uw werkgever was blijven werken.

Moet er iets doorgegeven worden?

Nee. De gemeente meldt het overlijden aan het pensioenfonds. De gegevens van de kinderen vraagt het fonds vervolgens op bij uw nabestaanden. Stichting Pensioenfonds Essity informeert uw nabestaanden onder meer over het wezenpensioen.

Moet er verder iets geregeld worden?

Hebt u een extra verzekering afgesloten? Dan moet contact opgenomen worden met de verzekeraar, om ervoor te zorgen dat de verzekering ook wordt uitgekeerd.

U overlijdt terwijl u geen pensioen meer opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Essity of nadat u met pensioen bent gegaan

Wat is er geregeld?

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u bij het pensioenfonds hebt opgebouwd.

Moet er iets doorgegeven worden?

Nee. De gemeente meldt het overlijden bij het pensioenfonds. De gegevens van de kinderen vraagt het pensioenfonds vervolgens op bij uw nabestaanden. Het pensioenfonds informeert uw nabestaanden onder meer over het wezenpensioen.

Moet er verder iets geregeld worden?

Hebt u een extra verzekering afgesloten? Dan moet contact opgenomen worden met de verzekeraar, om ervoor te zorgen dat de verzekering ook wordt uitgekeerd.