Hoeveel pensioen?

Uw inkomen bestaat grofweg uit drie delen:

  • AOW van de overheid
  • Pensioen van Stichting Pensioenfonds Essity en eventueel andere pensioenfondsen of -verzekeraars
  • En misschien hebt u daarnaast extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard

AOW

De hoogte van de AOW is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-uitkering vindt u op de SVB-website.

Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van Stichting Pensioenfonds Essity een bruto-netto berekening. Hierop staat uw bruto pensioen, de inhoudingen en het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort.

Jaaropgave

Een maal per jaar, in januari, ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u ook informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan pensioen hebt bij Stichting Pensioenfonds Essity. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u op het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen  over het Uniform Pensioenoverzicht. U kunt uw UPO ook downloaden vanaf deze website. Log daarvoor in bij Mijn Pensioencijfers, de beveiligde online omgeving van het pensioenfonds.

Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.