Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelt Stichting Pensioenfonds Essity inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • studeert
  • invalide is

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen mijn kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij het fonds is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Log in bij Mijn Pensioencijfers voor een actueel overzicht van het wezenpensioen bij Stichting Pensioenfonds Essity. 

Wat moet ik doen?

U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij Stichting Pensioenfonds Essity. Mocht het nodig zijn, dan vraagt het pensioenfonds die gegevens op bij uw nabestaanden.

Wat kan ik verder regelen?

Hebt u een extra verzekering afgesloten? Dan moet contact worden opgenomen met de verzekeraar om ervoor te zorgen dat de verzekering uitkeert.