Als u overlijdt, wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Pensioen van Stichting Pensioenfonds Essity helpt daarbij.

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Als het overlijden gemeld is bij de gemeente, dan geeft de gemeente dat door aan het pensioenfonds. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden melden bij Stichting Pensioenfonds Essity. Zij doen dat door een brief te sturen.

Wat is er geregeld voor mijn partner?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van Stichting Pensioenfonds Essity als u, voordat u met pensioen ging:

  • getrouwd bent of
  • uw partnerschap bij de gemeente geregistreerd hebt of
  • uw partner bij Stichting Pensioenfonds Essity hebt aangemeld en het fonds uw partner heeft geaccepteerd

Heeft uw partner op dat moment nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan kan hij of zij recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. Bijvoorbeeld als hij of zij zorgt voor kinderen onder de 18 jaar. Deze en andere voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is er geregeld voor mijn kinderen?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen totdat zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • studeert
  • invalide is

Uw kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen mijn nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van Stichting Pensioenfonds Essity. U kunt dit overzicht ook bekijken in Mijn Pensioencijfers.

En mijn ouderdomspensioen?

Als u overlijdt, wordt uw ouderdomspensioen niet meer uitgekeerd.