Pensioenreglement

Hoe uw pensioen precies geregeld is, staat in een pensioenreglement. U vindt hierin onder andere informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • soorten pensioen die er voor u, uw partner en kinderen zijn
  • aanpassing van uw pensioen aan uw wensen
  • toekomstige waarde van uw pensioen

De werkgever en de vakbonden bepalen de inhoud van een pensioenregeling. Het pensioenfonds is de uitvoerder van de regeling en legt deze vast in een pensioenreglement.