Uitleg pensioen

Meestal bedoelen wij met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopte met werken. U ontvangt pensioen:

  • van de overheid
  • van uw pensioenfonds(en)
  • van een bank of verzekeraar

Overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen: 

  • als ze met pensioen gaan
  • als ze arbeidsongeschiktheid raken, of
  • als hun partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

Voor alle drie de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

Pensioenfonds

Via uw werkgever hebt u maandelijks pensioen opgebouwd. Nu u met pensioen bent, ontvangt u van het pensioenfonds een aanvullend pensioen.

Bank of verzekeraar 

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, krijgt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.

Kortom

Pensioen is een veelomvattend begrip. Wanneer gesproken wordt over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat u via de werkgever hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity.