Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 31

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
30
12. Gebeurtenissen na balansdatum
-
Vanwege de overname van SCA Packaging door DS
Smith én de opzegging van de
uitvoeringsovereenkomst van DS Smith houdt het
bestuur rekening met mogelijke ontwikkelingen
waarbij het opsplitsen van het Multi-opf een
mogelijk scenario is. Het bestuur heeft besloten,
gegeven de ontwikkelingen bij de werkgevers, een
juridische scenario-analyse te laten uitvoeren opdat
het zijn verantwoordelijkheden en taken naar
behoren kan uitvoeren.
1... ...
Powered by FlippingBook