Jaarverslag 2012, Stichting Pensioenfonds SCA - page 34

Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2012
33
14. Resultaatbestemming
In de bestuursvergadering van 12 juni 2013 heeft het
bestuur besloten het saldo over 2012 (voor Ring H euro
6,972 miljoen en voor Ring P euro 4,223 miljoen) als
volgt te verdelen:
Stichting Pensioenfonds SCA
Resultaatbestemming 2012 in euro x 1.000
Ring H Ring P
Algemene reserve
6.791 3.952
Bestemde reserve (depot overgangsregeling 181
-632
Bestemde reserve (indexatiereserve)
n.v.t.
903
Totaal
6.972 4.223
Zeist/Eerbeek, 12 juni 2013
Het Bestuur
J.G.M. Nijhuis
A.B.A.G van Eldijk
1... ...
Powered by FlippingBook