Jaarverslag 2021, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity 2021 in één oogopslag : • Beleidsdekkingsgraad ultimo 2021 bedraagt 104,1% (2020: 93,0%), dit is lager dan het vereiste eigen vermogen van 117,0% en het fonds heeft daarmee een reservetekort • Actuele dekkingsgraad ultimo 2021 bedraagt 108,4% (2020: 97,3%) • Rendement op vermogen (voor risico fonds) bedraagt 4,5%, gemiddeld vijf-jaars rendement op jaarbasis is 6,8% • Stijging totaal belegd vermogen met euro 41 miljoen tot euro 654 miljoen. Hierin bedraagt het vermogen van de beschikbare premieregeling 49 miljoen • Daling verplichtingen met 5,8% met name door stijging van de rente • Indexatie per 1 januari 2021 van 0 % • Uitvoering beschikbare premieregeling vanaf 1 november 2021 bij AZL (unit-linked administratie) en BlackRock (vermogensbeheer) Kerncijfers: (bedragen in euro x 1.000) 2021 2020 2019 2018 2017 Deelnemers actieve deelnemers 1.396 1.365 1.365 1.394 1.418 gewezen deelnemers 1.511 1.472 1.477 1.352 1.318 pensioengerechtigden 814 784 721 718 674 totaal deelnemers 3.721 3.621 3.563 3.464 3.410 Belegd vermogen risico pensioenfonds 1) 605.401 572.006 525.149 435.406 424.482 risico deelnemers 48.961 41.536 40.452 33.084 33.645 totaal voor berekening dekkingsgraad 654.362 613.542 565.601 468.490 458.127 Totaal technische voorzieningen risico pensioenfonds 554.772 589.241 516.229 433.683 401.453 mutatie voorziening -5,8% 14,1% 19,0% 8,0% -0,9% risico deelnemers 48.961 41.536 40.452 33.084 33.645 totaal voor berekening dekkingsgraad 603.733 630.777 556.681 466.767 435.098 Dekkingsgraad: afgeleide UFR rekenrente 0,58% 0,19% 0,76% 1,43% 1,56% beleidsdekkingsgraad 104,1% 93,0% 99,5% 104,7% 102,9% Actuele dekkingsgraad 108,4% 97,3% 101,6% 100,4% 105,3% vereiste dekkingsgraad conformgeldende FTK 117,0% 115,8% 116,6% 117,6% 117,5% minimaal vereiste dekkingsgraad 103,9% 103,9% 103,9% 103,9% 103,9% reele dekkingsgraad 83,4% 76,7% 80,3% 85,4% 83,8% Performancecijfers: 2) vastrentende waarden -9,5% 13,4% 17,4% 0,2% -0,1% aandelen 18,6% 1,6% 27,0% -2,1% 15,3% onroerend goed 11,5% -1,9% 11,6% -0,1% 12,3% totaal beleggingsportefeuille 4,5% 7,4% 19,1% -1,4% 5,4% benchmark totale portefeuille 3,4% 7,2% 18,5% -0,7% 5,3% 5-jaars rendement op jaarbasis 6,8% 8,0% 6,5% 6,7% 7,1% Indexatie per 1 januari boekjaar: actieve deelnemers 0% 0% 0% 0% 0% pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en prepensioeners 0% 0% 0% 0% 0% Algemene reserve 50.629 -17.235 8.920 1.723 23.029 Bestemde reserve Premiedepot 5.303 6.078 4.695 4.467 4.238 Toeslag reserve inactieven 19.062 18.234 0 0 0 Netto resultaat 67.917 -6.538 7.425 -21.077 30.857 minus premiedepot (bestemde reserve) en toeslagreserve inactieven (bestemde reserve) 1) Het belegd vermogen voor risico pensioenfonds is gedefinieerd als het balanstotaal van de activa minus de 2) De performancecijfers gelden enkel voor het belegd vermogen voor risico van het pensioenfonds. kortlopende schulden en overlopende passiva, minus de pensioenverplichtingen voor risico van de deelnemers Stichting Pensioenfonds Essity

RkJQdWJsaXNoZXIy NTEyODk=