Nieuws

Krijgt u een nieuwe baan en hebt u een klein pensioen?

Gaat u uit dienst (of bent u in de periode na 1 januari 2018 uit dienst gegaan)? En is uw pensioen lager dan € 474,11 bruto per jaar in 2018? Dan verandert er iets voor u. Dat komt door een nieuwe wet voor pensioenen: de wet Waardeoverdracht kleine pensioenen.

Hoeveel pensioen hebt u?

Log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dan krijgt u een compleet overzicht van uw opgebouwde pensioen. U ziet of u bij een pensioenfonds of verzekeraar een pensioen hebt van meer of minder dan € 474,11 bruto per jaar. 

Het bedrag van € 474,11 bruto per jaar is een wettelijk grensbedrag. Dat wordt elk jaar iets verhoogd. Het bedrag voor 2019 is nog niet bekend.

Wat verandert er met de nieuwe wet?

Tot nu toe ging het zo: ging u uit dienst en had u een pensioen onder het grensbedrag? Dan kon een pensioenfonds besluiten uw pensioen in één keer uit te betalen (ook wel: afkoop). Als u twee jaar uit dienst was, kreeg u hierover een brief. Daarin vroeg het fonds om uw bankrekeningnummer. Vervolgens maakte het fonds de waarde van uw pensioen over en verwijderde het fonds uw gegevens uit het deelnemersbestand. Zo had u op korte termijn meer geld, maar miste u dat pensioen voor later.

Vanaf nu gaat het zo: gaat u uit dienst (of bent u na 1 januari al uit dienst gegaan) en is uw pensioen onder het grensbedrag? Dan kan een pensioenfonds uw pensioen automatisch samenvoegen met het pensioen dat u opbouwt via een nieuwe werkgever. Uw pensioen verhuist dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Ook ons pensioenfonds gaat dat zo doen.

Dit gaat ons fonds doen

Gaat u uit dienst en is uw pensioen onder het grensbedrag? Dan kijken wij elk jaar of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over naar het nieuwe pensioenfonds of de verzekeraar. Daar hoeft u niets voor te doen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar. U wordt bij ons fonds uitgeschreven als deelnemer.
  • Als u geen pensioenopbouw hebt via een nieuwe baan, dan blijft uw pensioen bij ons staan. U bent dat niet kwijt. Wij kijken een jaar later opnieuw of u ergens anders pensioen opbouwt. Als dat op een gegeven moment zo is, dan dragen we uw pensioen alsnog over. U wordt dan bij ons fonds uitgeschreven als deelnemer.
  • Dat proberen we vijf jaar lang. Als het pensioen na die periode nog bij ons staat, krijgt u van ons een brief met de vraag of u wilt dat wij het pensioen in één keer uitbetalen.

Uitzondering: een minipensioen van € 2 of minder

In de nieuwe wet staat een uitzondering voor een minipensioen dat lager is dan € 2 bruto per jaar. Als u uit dienst bent, kunt u een pensioenfonds tot 1 januari 2019 vragen om dat in één keer uit te betalen. Het gaat om een paar tientjes. Doet u dat niet voor 1 januari 2019? Dan mag een pensioenfonds dit pensioen laten vervallen. Reden: de administratie van deze kleine pensioenen kost veel geld.

Is uw pensioen hoger pensioen dan € 474,11?

Dan verandert er niets voor u. U kunt zelf kiezen of u het pensioen bij ons fonds laat staan of meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Voor dat laatste moet u zelf waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat gebeurt niet automatisch.

Meer informatie

Neem contact op met ons. Wij helpen u graag.

Bron: Bestuur