Nieuws

Financiële positie januari

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in januari van 100,1% naar 102,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 104,6% naar 104,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad.

De bovenstaande dekkingsgraad van 104,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 

Ontwikkelingen in januari

Na een slecht einde van 2018 laat onze financiële positie in januari weer een stijgende lijn zien. Helaas daalde de rente opnieuw. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor verslechtert onze financiële positie.

Maar positief was dat onze beleggingen meer waard werden. Met name de aandelen deden het goed. Dit positieve effect zorgde ervoor dat onze financiële positie in januari verbeterde. Dat is terug te zien aan de actuele dekkingsgraad. Die steeg met 1,9%-punt.  

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.