Nieuws

Update 1e kwartaal 2019

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity is in het eerste kwartaal van 2019 uitgekomen op 101,7%. In deze periode is een totaalrendement behaald van 8,3%. Zowel de vastrentende waarden als de zakelijke waarden droegen daaraan bij. Het belegde vermogen bedroeg euro 509,1 miljoen.

Financiële positie

Het belegde vermogen is in het eerste kwartaal toegenomen door een positief rendement op vermogen van 8,3% tot euro 509,1 miljoen. De verplichtingen stegen over deze periode met 7,3% tot euro 500,5 miljoen, met name door daling van de rente. In het eerste kwartaal is de actuele dekkingsgraad gestegen van 100,4% (ultimo 2018) tot 101,7%. De beleidsdekkingsgraad daarentegen daalde over deze periode van 104,7% tot 103,7%. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen als gemiddelde van voorgaande 12 maanden. De lagere actuele dekkingsgraden in de eerste maanden van 2019 drukten de gemiddelde 12-maandsdekkingsgraad.

Het totaalrendement in de eerste drie maanden van 2019 bedroeg 8,3% met name door krachtig herstel van de beurzen na de negatieve rendementen in het laatste kwartaal van 2018. Het rendement over de eerste drie maanden van 2019 voor de Matching portefeuille (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hypotheken, rente-swaps en kasmiddelen) was positief met 7,1% door daling van de rente. De bijdragen van de beleggingsklassen waren voor Euro staatsobligaties 5,6%, Euro bedrijfsobligaties 2,9%, hypotheken 0,5% en rentederivaten 9,4%. De Return portefeuille (obligaties van opkomende markten, aandelen en vastgoed/infrastructuur) behaalde een positief rendement van 9,2%, waarvan Emerging Market Debt 6,4%, aandelen 13,5% en vastgoed/infrastructuur 3,3%. De ontwikkelingen van de financiële positie in het eerste kwartaal en de lange termijn rendementen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Toelichting op ontwikkelingen voor de beleggingsportefeuille

Het rendementen in het eerste kwartaal hebben een sterk herstel laten zien en hebben de negatieve rendementen van het vierde kwartaal van 2018 ruimschoots gecompenseerd. De rente is verder gedaald door afnemende groei en grote spaaroverschotten waardoor het rendement op vastrentende waarde positief was. De beurzen herstel krachtig na de dip in december 2018 door verwachtingen van aanhoudende gedegen winstgroei van de ondernemingen ondanks lager wereldgroeiverwachtingen en potentiele handelsconflicten.

Verwachtingen 2019

Onzekerheden als het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en Brexit in Europa leggen vooralsnog nog steeds een sluier over de financiële markten.

Bekijk de  pdf-versie  van dit bericht.