Nieuws

Financiële positie maart

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in maart van 100,8% naar 103,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 93,4% naar 94,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad.

De bovenstaande dekkingsgraad van 94,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Ontwikkelingen in maart

Maart was een goede maand voor de financiële positie van ons pensioenfonds. Dit heeft te maken met de stijging van de rente. Als de rente stijgt, is minder geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Daarnaast stegen de aandelenkoersen in maart. Daardoor nam ons vermogen toe en ook dat heeft een positief effect op onze dekkingsgraad.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.