Nieuws

Kwartaalupdate

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity is op het einde van het jaar 2020 uitgekomen op 97,2%. In 2020 is een beleggingsrendement behaald van 7,4%. Met dit positieve rendement is de dip van de Corona-crisis van het eerste kwartaal 2020 volledig ingehaald. Het belegde vermogen bedroeg aan het einde van 2020 euro 613,0 miljoen.

Financiële positie

Het belegde vermogen eind juni 2020 bedroeg euro 613,0 miljoen en is daarmee hoger dan einde 2019 (euro 565,2 miljoen). Door daling van de rente (rentevoet eind december bedroeg 0,20% versus 0,76% eind 2019) zijn de verplichtingen toegenomen van euro 556,7 miljoen naar euro 630,8 miljoen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad van het fonds afgenomen van 101,5% tot 97,2% einde jaar.

De beleidsdekkingsgraad daalde over 2020 van 99,5% tot 93,0%. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen als gemiddelde van voorgaande 12 maanden. De zeer lage actuele dekkingsgraden in de eerste jaarhelft van 2020 drukte de gemiddelde 12-maandsdekkingsgraad.

Het totale beleggingsrendement in 2020 van 7,4% is de som van het positieve rendement van de vastrentende- en van de zakelijke waarden. Het rendement over 2020 voor de Matching portefeuille (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hypotheken, rente-swaps en kasmiddelen) bedroeg 13,4% door daling van de rente. De bijdragen van de beleggingsklassen waren voor Euro staatsobligaties 7,2%, Euro bedrijfsobligaties 2,6%, hypotheken 2,4% en rentederivaten 18,9%. De Return portefeuille (clusters hoogrentende obligaties, aandelen en vastgoed/infrastructuur) behaalde een rendement van 5,5%, waarvan hoogrentende obligaties 0,3%, aandelen 11,2% en vastgoed/infrastructuur -1,5%. De ontwikkeling van de financiële positie in 2020 en de langetermijnrendementen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Toelichting op ontwikkelingen voor de beleggingsportefeuille

In de tweede jaarhelft van 2020 zijn de financiële markten een come-back gemaakt na de Corona-dip in het eerste kwartaal. In de VS staan de toonaangevende indexen op nagenoeg recordstanden. Het herstel is met name gedreven door waardestijgingen bij de technologiesector. Deze sector lijkt de grote winnaar te zijn in coronacrisistijd daar de technologiebedrijven nieuwe technologieën aanbieden die in deze crisistijd noodzakelijk bleken en voor de toekomst onontbeerlijk blijken. Aan het einde van 2020 kwam er weer onrust in de markten vanwege twijfel over de snelheid van de vaccinaties en dus herstel van de economische groei.

Verwachtingen 2021

De snelheid van vaccineren valt in januari 2021 tegen. Dat zal resulteren tot vertraging van het economische herstel. Ook met name blijven de emerging markets achter. De verwachte toename van de wereldwijde, economische groei kan dus wel vertraagd worden.
De beurzen waren echter wel vooruitgelopen op voorspoedig herstel, waardoor 2021 een jaar dreigt te worden waar teleurstellingen om de hoek liggen.
Wereldwijd zijn schulden opgelopen en blijven centrale banken de economie ondersteunen. Toch zal dit beleid zorgvuldig worden gewogen en bij het terugbrengen van steunmaatregelen kan dat negatief voor het marktsentiment uitpakken. Ook van deze kant is dus volatiliteit in de markten te verwachten.

Op de wat langere tijd wordt toch verwacht dat de economie gaat herstellen van de corona-crisis. Er kan dan zelfs sprake van een extra inhaalgroei. Financiële markten lopen gemiddeld 1-1,5 jaar vooruit op de verwachte economische situatie. Naast de verwachte volatiliteit is vooralsnog het lange termijn sentiment redelijk positief.

Voor additionele informatie:

Kijk op deze website of neem contact op met Mathijs van Gool, Directeur Stichting Pensioenfonds Essity, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Bekijk de pdf-versie van dit bericht.