Nieuws

Financiële positie december

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in december van 104,7% naar 108,3%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 103,2% naar 104,1%.

Ontwikkelingen in december

In december steeg de rente behoorlijk. Dat is goed voor onze financiële positie. Een hogere rente betekent namelijk dat we minder geld in kas moeten houden om later alle pensioenen te kunnen betalen. Aan de andere kant waren de beleggingsresultaten iets minder rooskleurig als gevolg van de rentestijging. Het vermogen van ons fonds nam daardoor af. Toch compenseerde de stijging van de rente de daling van het vermogen. Onze actuele dekkingsgraad steeg, net als de beleidsdekkingsgraad.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.