Nieuws

Financiële positie december

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity daalde in december van 120,0% naar 113,4%. De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk, op 118,0%.

 

Ontwikkelingen in december

Onze actuele dekkingsgraad daalde met 6,6%. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij per 1 januari 2024 de pensioenen met 3,51% verhoogd hebben. Deze verhoging is al verwerkt in de dekkingsgraad van december.
Verder is in december de rente gedaald. Dat is minder goed nieuws voor de pensioenfondsen. Als de rente daalt, hebben we namelijk meer geld in kas nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
Op de financiële markt ging het in december beter. Hierdoor nam het vermogen van ons fonds toe. Dit is voordelig voor onze financiële positie.
De toename van ons vermogen was niet genoeg om de indexatie en de daling van de rente op te vangen.
De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk, op 118,0%. Dit is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.