Nieuws

Resultaten risicopreferentieonderzoek 2023

Eind oktober hebben (oud) deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Essity meegewerkt aan een pensioenonderzoek, ook wel het risicopreferentieonderzoek genoemd. In het onderzoek vroegen wij u naar het risico dat u kunt en wilt nemen met het beleggen van pensioengeld. Ook waren er vragen over duurzaam beleggen.

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. In totaal hebben 918 mensen de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op 24% van alle deelnemers. We zijn erg blij met deze hoge deelname.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de resultaten.

Onze deelnemers willen een gemiddeld beleggingsrisico nemen met hun pensioen

Als we naar het gemiddelde van alle antwoorden kijken, zien we een gemiddeld beleggingsrisico. Wel zijn er grote verschillen. Over het algemeen wil de gepensioneerde deelnemer minder risico nemen dan een deelnemer die nog premie inlegt of ingelegd heeft. Deze laatste twee groepen, de deelnemers en oud deelnemers, willen meer risico nemen.

Onze deelnemers kunnen een gemiddeld beleggingsrisico nemen met hun pensioen

Ook hier zien we grote verschillen. De meeste deelnemers verwachten financiële problemen als het pensioen lager wordt dan verwacht. We zien dat deelnemers die meer risico kunnen nemen ook hebben ingevuld dat ze meer risico willen nemen.

Hoe gaat het pensioenfonds verder?

De resultaten van het onderzoek leiden tot een risicoprofiel voor de beleggingen. Dit wordt ook wel het bruto-risico genoemd voor de beleggingen. Het fonds moet nu het uiteindelijke risicoprofiel bepalen, dit heet het netto-risico. Hiervoor zijn wettelijke- en toezichteisen afgesproken. En hiervoor zijn nog veel berekeningen nodig. Dit duurt ongeveer 3 maanden. Na vaststelling en controle zal het fonds de resultaten met u delen.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met dhr. Mathijs van Gool of dhr. Andre de Kraa , uitvoerend bestuurders van het pensioenfonds.