Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelt Stichting Pensioenfonds Essity inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Voor uw kinderen

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • studeert
  • invalide is

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat moet ik doen?

U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij Stichting Pensioenfonds Essity. Mocht het nodig zijn, dan vraagt het pensioenfonds die gegevens op bij uw nabestaanden.

Wat kan ik verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Hoeveel krijgen mijn kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij Stichting Pensioenfonds Essity is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Als u overlijdt

Wat is er geregeld?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij Stichting Pensioenfonds Essity is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Moet er iets doorgegeven worden?

Nee. De gemeente meldt het overlijden bij het pensioenfonds. De gegevens van de kinderen vraagt het pensioenfonds vervolgens op bij uw nabestaanden. Het pensioenfonds informeert uw nabestaanden onder meer over het wezenpensioen.

Moet er verder iets geregeld worden?

Hebt u een extra verzekering afgesloten? Dan moet contact worden opgenomen met de verzekeraar, om ervoor te zorgen dat de verzekering ook uitkeert.