Beleggingsbeleid

Stichting Pensioenfonds Essity streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen te regelen met de ingelegde pensioenpremies en het opgebouwde pensioenvermogen. Het pensioenfonds is juridisch eigenaar (in het Engels: asset owner) van het vermogen en is verantwoordelijk voor het beheer daarvan. Het pensioenfonds dient dit vermogen zo goed mogelijk te beleggen. Het pensioenfonds legt jaarlijks gedetailleerd verantwoording af over het beleggingsbeleid in het jaarverslag. U vindt de jaarverslagen op de documentenpagina.

Het pensioenfonds voert een hybride pensioenregeling uit, met een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Het pensioenfonds heeft de verantwoordelijkheid voor de beleggingen in beide regelingen.
Hoe het pensioenfonds belegt in de middelloonregeling, staat in het document Stichting Pensioenfonds Essity Beleggingskader. De beleggingen zoals op deze pagina besproken gaan over de middelloonregeling.
U vindt meer informatie over de beleggingen van de beschikbare premieregeling in de brochure en formulieren op de documentenpagina.

Waarom beleggen?

Stichting Pensioenfonds Essity moet beleggen om voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren. Als Stichting Pensioenfonds Essity niet belegde en alleen zou sparen op een bankrekening, zou het pensioenfonds niet genoeg geld verdienen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of de pensioenpremie zou moeten worden verhoogd.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Stichting Pensioenfonds Essity beslist over hoe het wil beleggen en met welke soorten beleggingen. Hoe de keuzes worden gemaakt staat toegelicht in het Beleggingskader. Het pensioenfonds gebruikt tevens kennis en deskundigheid van interne en externe adviseurs. Jaarlijks stelt het pensioenfonds een beleggingsplan vast voor het opvolgende jaar. Dit beleggingsplan valt binnen het bredere beleggingskader.

Uitvoering

Stichting Pensioenfonds Essity gebruikt diverse nationale en internationale dienstverleners en vermogensbeheerders om het beleggingsplan uit te voeren, te bewaken en over te rapporteren. Het pensioenfonds bezit -als vermogensbeheerder - grote kennis en deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer. Het bestuur van het pensioenfonds wordt ondersteund door een interne Investeringscommissie waarin ook externe experts zijn opgenomen. Daarnaast heeft het pensioenfonds ervoor gekozen nauw samen te werken met een fiduciair beheerder. Deze beheerder verzorgt onder meer integraal overzicht over alle beleggingen, integrale risicometing en rapportage en is tevens de hoofdadviseur voor het fonds. De fiduciaire manager waarmee het fonds samenwerkt is MN services in Den Haag. Op de website van MN services vindt u op deze pagina de aandelenfondsen waarin MN services voor ons fonds belegt.

SPE wil een betrokken aandeelhouder zijn. Lees hier wat dat betekent.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Stichting Pensioenfonds Essity beheerst de risico’s in zijn beleggingen. Hoe? Dat staat in het beleggingskader en in het jaarverslag

Rendement versus kosten

Hoe zorgen wij ervoor dat onze beleggingen zoveel mogelijk rendement opbrengen, met zo weinig mogelijk risico en kosten? Dat staat in ons beleggingskader en in ons jaarverslag.

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds wil zoveel mogelijk rendement (= winst) boeken op zijn beleggingen. Maar Stichting Pensioenfonds Essity houdt daarbij rekening met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waarom en hoe het pensioenfonds invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid bij zijn beleggingen leest u in het beleggingskader en het jaarverslag. U leest op onze website ook meer over betrokken aandeelhouderschap.

Voor vragen of opmerkingen over de vermogensbeheerder kunt u contact opnemen met de voorzitter van de investeringscommissie: drs. M. (Mathijs) van Gool, directeur van Stichting Pensioenfonds Essity (e-mail: Mathijs.van.Gool@essity.com).