Beleggingsbeleid

Stichting Pensioenfonds Essity streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen te regelen met de ingelegde pensioenpremies en het opgebouwde pensioenvermogen. Het pensioenfonds beheert het pensioenvermogen en probeert dit zo goed mogelijk te beleggen. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Waarom beleggen?

Stichting Pensioenfonds Essity moet beleggen om voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren. Als Stichting Pensioenfonds Essity niet belegde en alleen zou sparen op een bankrekening, zou het pensioenfonds niet genoeg geld verdienen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of de pensioenpremie zou moeten worden verhoogd.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist over hoe het wil beleggen en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Hierbij kijkt het bestuur naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Het bestuur voert daarna het beleggingsbeleid uit volgens dit beleggingsplan.

Uitvoering

Stichting Pensioenfonds Essity belegt niet zelf, maar besteedt dit uit aan een externe vermogensbeheerder: Mn-Services Vermogensbeheer B.V. in Den Haag. Deze vermogensbeheerder weet veel over beleggen, beheert een groot vermogen en kan daardoor goedkoper werken.
Met Mn-Services Vermogensbeheer B.V. is een contract afgesloten. Stichting Pensioenfonds Essity controleert of de vermogensbeheerder zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Voor vragen of opmerkingen over de vermogensbeheerder kunt u contact opnemen met de voorzitter van de investeringscommissie: drs. M. (Mathijs) van Gool, directeur van Stichting Pensioenfonds Essity (e-mail: Mathijs.van.Gool@essity.com).

Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Essity? U kunt dit vinden in het jaarverslag van het pensioenfonds. De jaarverslagen van ons fonds staan op de documentenpagina van deze website.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Stichting Pensioenfonds Essity beheerst de risico’s in zijn beleggingen. Hoe? Dat staat in het jaarverslag. De jaarverslagen van ons fonds staan op de documentenpagina van deze website.

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds wil zoveel mogelijk rendement (= winst) boeken op zijn beleggingen. Maar Stichting Pensioenfonds Essity houdt daarbij rekening met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vermogensbeheerder Mn-Services heeft daarom in overleg met het pensioenfonds regels opgesteld hierover.

Daarin staat dat Mn-Services zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. De vermogensbeheerder belegt alleen in ondernemingen die zich houden aan de door Nederland ondertekende internationale verdragen. De lijst met uitgesloten ondernemingen staat op de website van Mn-Services. Deze lijst wordt elk kwartaal aangepast.

Voor vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid kunt u contact opnemen met Stichting Pensioenfonds Essity.