Financiële verplichtingen

Stichting Pensioenfonds Essity wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen, noemen wij de ‘pensioenverplichtingen’. Stichting Pensioenfonds Essity moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen na te kunnen komen. Het pensioenfonds moet daarom:

  • het geld zorgvuldig beleggen en
  • een goede administratie bijhouden van uw pensioen

Stichting Pensioenfonds Essity heeft steeds meer geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Dat het pensioenfonds steeds meer geld nodig heeft, komt doordat:

  • mensen steeds langer leven waardoor zij ook langer pensioen ontvangen
  • de rente, op basis waarvan de pensioenverplichtingen worden vastgesteld, is gedaald

In de onderstaande afbeelding ziet u de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds van 2016 tot en met 2020.

Meer weten?

Bekijk het jaarverslag op de documentenpagina.