Financiële positie

Overzicht dekkingsgraden

Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.

De dekkingsgraad is een momentopname, uitgedrukt in een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen (de nominale rechten) te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren. 
De financiële positie van Stichting Pensioenfonds Essity is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Vereist Eigen Vermogen

Het pensioenfonds is verplicht om maandelijks de actuele beleidsdekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die kijkt of het fonds een tekort heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van het Vereist Eigen Vermogen. Het Vereist Eigen Vermogen van Stichting Pensioenfonds Essity staat gelijk aan een vereiste dekkingsgraad van circa 116%. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. DNB wil dat het fonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe het fonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde brengt.