Advies

Investeringscommissie

De investeringscommissie van het pensioenfonds bestaat uit 5 leden. Dit zijn bestuurders van het fonds en externe experts op het gebied van vermogensbeheer. De commissie begeleidt het beleid rondom het vermogensbeheer.

De leden van de investeringscommissie zijn:

Naam

Nevenfuncties

Mathijs van Gool, voorzitter
(Directie)

Blue Water Consultancy

Anton van Nunen
(Extern lid)

Lid IC SP Dela, IC PF Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw en IC SP Friesland/ Campina; lid fin commissie ZLTO, lid van de Adviesraad FMO - IM en Van Nunen & Partners Investments

Richard van Sintemaartensdijk
(Bestuur)

Essity CBS Accounts Receivable Manager Europe Central & South, Director Essity Holding Netherlands BV

Carolien Quint
(Bestuur)

Essity Holding Tax Manager

Erik Hulshof
(Extern lid)

Bestuurder en voorzitter beleggingscommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (sinds 01-09-2012); bestuurder en voorzitter beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Hoogovens (sinds 05-10-2020)

U vindt het verslag van de investeringscommissie in het jaarverslag van het pensioenfonds. Dit staat op de documentenpagina van deze website.

Vragen over de investeringscommissie of vermogensbeheer kunt u stellen aan drs. M. (Mathijs) van Gool (directeur) via Mathijs.van.Gool@essity.com.

Adviserend actuaris

Als het bestuur actuariële vragen heeft, dan kan het advies vragen aan de adviserend actuaris.
De adviserend actuarissen van Stichting Pensioenfonds Essity zijn Aon Hewitt Associates en AZL.

Overige adviseurs

Hieronder vallen externe adviseurs op verschillende vakgebieden, zoals pensioenrecht en beleggingen.