Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity is de beheerder van het (pensioen)vermogen van de stichting. Het is juridisch eigenaar van de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Tot de uitvoeringstaken behoren onder meer:

 • de uitvoering van de pensioenregelingen
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer
 • de communicatie met alle betrokkenen
 • het risicobeheer

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen die de Pensioenfederatie heeft vastgesteld. Deze principes gaan over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording
 • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity bestaat uit minimaal 5 bestuursleden. Zij zijn allemaal deelnemer in het fonds of ze zijn deelnemer geweest.

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank de bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam

Namens

E. (Loek) Ligthart †  (voorzitter)

werkgevers
C.N.H. (Carolien) Quint (secretaris) werknemers
R. (Rutger) Lansbergen werknemers
E. (Eddy) Luiken pensioengerechtigden
R. (Richard) van Sintemaartensdijk werkgevers

Directie pensioenfonds

De directie van Stichting Pensioenfonds Essity bestaat uit een directeur. Hij voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor het fonds. Dit houdt onder meer in:

 • het beleid voorbereiden
 • de contacten onderhouden met externe partijen
 • de communicatie met deelnemers coördineren
 • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunen
 • toezicht houden op uitbestede werkzaamheden

De directeur van Stichting Pensioenfonds Essity is drs. M. (Mathijs) van Gool.

Vragen

Vragen aan het bestuur kunt u stellen aan drs. M. (Mathijs) van Gool (directeur) via Mathijs.van.Gool@essity.com.