Pensioenplanner

Terug naar het overzicht
 • Wat is de pensioenplanner?

  De pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Essity. U doorloopt de planner in vier stappen. Op de pagina ‘Uw pensioen’ (stap 2) vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u op de pagina ‘Keuzemogelijkheden’ (stap 4) verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

 • Wie kan inloggen op de pensioenplanner?

  Iedereen die pensioen opbouwt of in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity. Bent u een nieuwe deelnemer, dan ontvangt u vanzelf bericht zodra uw gegevens ingevoerd zijn in de pensioenplanner. Gepensioneerden kunnen niet (meer) inloggen.

 • Hoe log ik in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers  en log in met uw DigiD.

 • Heb ik een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard bij een bank of verzekeraar. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.

  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben wij hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met Stichting Pensioenfonds Essity.

 • Hoe leg ik mijn keuze vast?

  U kunt de pensioenplanner niet gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Dit doet u zelf zo’n zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan. U ontvangt hiervoor formulieren van het pensioenfonds. U geeft hierop uw keuzes aan en stuurt deze formulieren naar Stichting Pensioenfonds Essity. Als u eerder, later of in deeltijd met pensioen wilt gaan, moet u hierover eerst afspraken maken met uw werkgever. Tip: Als u de gewenste keuzes hebt ingevuld op de pagina ‘Keuzemogelijkheden’ (stap 4), maak dan een afdruk door op Print te klikken. U kunt dit overzicht gebruiken als hulpmiddel bij uw aanvraag.

 • Hoeveel ontvang ik bruto?

  U vindt in de pensioenplanner een schatting van het bruto bedrag dat u straks aan pensioen van Stichting Pensioenfonds Essity en aan AOW van de overheid ontvangt. De berekeningen geven een indicatie. Ze zijn gebaseerd op de belastingtarieven, zoals die nu bij het pensioenfonds bekend zijn. Een eventuele lijfrenteuitkering of een ander pensioen buiten Stichting Pensioenfonds Essity zijn niet in deze berekening opgenomen.

 • Hoe zit dat met de AOW?

  In de pensioenplanner wordt rekening gehouden met de AOW die iedereen ontvangt vanaf een bepaalde leeftijd. Als u niet getrouwd bent, dient de hoogte van de AOW gebaseerd te zijn op de huidige AOW voor alleenstaanden. Als u getrouwd bent of als uw partner is geregistreerd bij Stichting Pensioenfonds Essity, dient de hoogte van de AOW gebaseerd te zijn op de huidige AOW voor samenwonenden. U kunt bij de berekening dus kiezen voor de toepassing van een enkele AOW of dubbele AOW.

  Het kan zijn dat het AOW-bedrag in de pensioenplanner anders is dan de AOW-uitkering die u straks ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u maar gedeeltelijk recht hebt op AOW, omdat u in het buitenland hebt gewoond en/of gewerkt.

  Doorgaans wordt de AOW twee keer per jaar verhoogd. Uiteraard weten wij niet hoe de AOW zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.