Uniform Pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht

Algemene vragen over het Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het UPO. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw UPO met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen in de UPO's gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er in het UPO?

  In het UPO ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het UPO van dit jaar, maar in het UPO van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug in het UPO:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijg ik een UPO?
  • Bent u deelnemer aan het fonds? Dan ontvangt u elk jaar een UPO van Stichting Pensioenfonds Essity. Dit UPO staat ook in Mijn Pensioencijfers.
  • Bent u met pensioen? Dan ontvangt u elk jaar een UPO van Stichting Pensioenfonds Essity.
  • Bent u geen deelnemer meer van Stichting Pensioenfonds Essity? Dan ontvangt u om de vijf jaar per post een UPO van dit pensioenfonds. Online is er ook voor u elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • Waarom ontvang ik het UPO van AZL en niet van Stichting Pensioenfonds Essity?

  AZL voert namens Stichting Pensioenfonds Essity de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw UPO van AZL ontvangt.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • De persoonlijke gegevens in mijn UPO kloppen niet, wat moet ik doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar dan komen deze wijzigingen in het UPO van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar.

  Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd, krijg ik nu een nieuw UPO?

  Nee, u ontvangt één keer per jaar een nieuw UPO. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het UPO dat u volgend jaar ontvangt.

 • Waarom staat er geen partner op mijn UPO?
  • Als u komt te overlijden kijkt het pensioenfonds in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

  • Als u samenwoont, dan krijgt Stichting Pensioenfonds Essity deze informatie niet van de gemeentelijke basisadministratie. U kunt in dat geval uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van Stichting Pensioenfonds Essity mocht u komen te overlijden.
   Wilt u uw partner aanmelden? Stuur dan een kopie op van het samenlevingscontract naar:

   Stichting Pensioenfonds Essity 
   p/a AZL 
   Postbus 4471 
   6401 CZ HEERLEN

   Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.
 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Bent u gescheiden , hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Hoe weet ik wat ik straks netto aan pensioen krijg?

  U ontvangt zes maanden voordat u met pensioen gaat een indicatie van Stichting Pensioenfonds Essity van wat u straks netto aan pensioen zult ontvangen.

 • Als er niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij niet zeggen. De kans is heel klein dat er tussen nu en uw pensioendatum niets verandert in uw werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting zien van hoeveel pensioen u straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat u daar ziet, is geen toezegging.

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet u daarmee?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. Wij weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben wij berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben wij berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Waarom staat de AOW niet in mijn UPO?

  De AOW staat niet vermeld in uw UPO omdat de hoogte van uw AOW-uitkering afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om of u tussen uw 15de en het moment waarop uw AOW ingaat in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Alleen de overheid registreert deze persoonlijke omstandigheden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW-uitkeringen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW kijkt u op www.svb.nl.

 • In welke termijnen worden de bedragen in het UPO uitgekeerd?

  De bedragen in het UPO zijn bruto bedragen per jaar. In principe betaalt Stichting Pensioenfonds Essity uw pensioen netto uit, net als u gewend bent bij uw salaris.

 • Waarom zie ik op het UPO een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als u arbeidsongeschikt  raakt, hebt u onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Op uw UPO ziet u op hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u recht hebt. Als u inlogt in Mijn Pensioencijfersvindt u dit pensioen ook terug. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een zogeheten risicoverzekering. Het wordt daarom niet getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van uw pensioen in een kalenderjaar. U leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van uw UPO. Of bekijk dit schema over Factor A.

Vragen over de pensioenopbouw

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd vaststaat als u nu tot uw pensioendatum pensioen op blijft bouwen bij Stichting Pensioenfonds Essity.

 • Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde?

  Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat de waarde ervan afneemt door inflatie. Om dit te voorkomen probeert Stichting Pensioenfonds Essity elk jaar toeslag te verlenen over uw pensioen. U kunt meer lezen over toeslagverlening over uw pensioen op deze website of in uw pensioenreglement.