Nieuws

Update 2e kwartaal 2018

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity is eind tweede kwartaal 2018 uitgekomen op 103,9%. In de eerste twee kwartalen van 2018 is een totaalrendement behaald van 0,4%. Het belegde vermogen bedroeg euro 463,8 miljoen.

Financiële positie

Het belegde vermogen is in de eerste twee kwartalen toegenomen - mede door een rendement op vermogen van 0,4% - tot euro 463,8 miljoen. De verplichtingen stegen over deze periode met 2,6% tot euro 446,5 miljoen, met name door daling van de rente van 1,56% tot 1,52%. In de eerste twee kwartalen van 2018 is de actuele dekkingsgraad gedaald van 105,3% (ultimo 2017) tot 103,9%. De beleidsdekkingsgraad daarentegen steeg over deze periode van 102,9% tot 104,9%. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen als gemiddelde van voorgaande 12 maanden. In deze berekening worden de lage dekkingsgraden van begin 2017 vervangen door de hogere dekkingsgraden van 2018 waardoor het gemiddelde toeneemt.

Het totaalrendement over de eerste twee kwartalen bedroeg 0,4%. Het rendement over de Matching portefeuille (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hypotheken, rente-swaps en kasmiddelen) was positief met 2,3% door daling van de rente. De bijdragen van de beleggingsklassen waren voor Euro staatsobligaties 3,7%, Euro bedrijfsobligaties 0,1%, hypotheken 0,3% en rentederivaten 2,4%. De Return portefeuille (obligaties van opkomende markten, aandelen en vastgoed) behaalde een negatief rendement van -0.9%, waarvan Emerging Market Debt -4,6%, aandelen -1,0% en vastgoed 3,4%. De ontwikkelingen van de financiële positie in 2018 en de lange termijn rendementen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Kwartaalupdate 2018 Q2

Toelichting op ontwikkelingen voor de beleggingsportefeuille

Voor de matching portefeuille is met name de ontwikkeling van de rente dominant. In het eerste halfjaar van 2018 is deze in Nederland en Duitsland licht gedaald. De groei in Europa is gematigd, de inflatie is vooralsnog laag en de Europese Centrale Bank durft vanwege de nog lage groei en de voortdurende bankencrisis in zuidelijke lidstaten de rente nog niet te verhogen. Nederlandse en Duitse staatsobligatie blijven voor beleggers een veilige haven wat rentetarieven laag houdt.

Betreft de return portefeuille heeft het grote aandelencluster sinds het herstel in 2017 pas op de plaats gemaakt. Op basis van de groeiverwachtingen zijn de waarderingen hoog en onzekerheden over handelstarieven beïnvloeden potentieel de winstgroei van veel internationale bedrijven. Vastgoed (met name in Nederland) presteert naar verwachting goed. Schuldpapier van opkomende landen kampte met stijgende rentes door toegenomen onzekerheden waardoor de waarden onder druk kwamen te staan.
Per juli 2018 heeft het fonds haar beleggingen in de return portefeuille meer gespreid door uitbreiding van de beleggingen in Nederlandse winkels en toevoeging van beleggingen in een nieuwe beleggingsklasse infrastructuur.

Verwachtingen tweede halfjaar 2018

De groei in de wereld bedraagt circa 3,2% en is daarmee aan de hoge kant. Wel wordt gewaarschuwd door IMF en Oeso voor mogelijk lagere groei na 2018. Door het huidige hoge groeiniveau hoeven centrale banken minder te steunen, met name in de Verenigde Staten. Dit kan resulteren in stijging van de rente, zoals dat al gebeurt in de VS. De Europese centrale bank signaleert nog risico’s voor groeiherstel in Europa en houdt de rentetarieven voorlopig nog laag. Het aantal en de aard van politieke risico’s zijn toegenomen met als belangrijkste onzekerheid de impact van de ingevoerde handelstarieven.

Bekijk de pdf-versie van dit bericht.