Pensioen meenemen

Bij het wisselen van werkgever moet u zich de volgende vraag stellen: wat doe ik met het pensioen dat ik heb opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity?

Laten staan of meenemen?

U kunt uw opgebouwde pensioen bij Stichting Pensioenfonds Essity laten staan. In dat geval krijgt u vanaf de dag dat u met pensioen gaat, pensioen van bij Stichting Pensioenfonds Essity en waarschijnlijk van een ander pensioenfonds of -verzekeraar. Maar u kunt ook uw pensioen meenemen naar het pensioenfonds of de -verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Goed vergelijken

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Let bijvoorbeeld op:

  • soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • verhoging pensioen (wordt uw pensioen aangepast aan prijs- of loonstijgingen, is deze verhoging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk)
  • partnerpensioen (vervalt het recht op partnerpensioen als u van pensioenfonds verandert?)
  • de financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
  • de keuzemogelijkheden van pensioenregeling

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download het formulier van de Pensioenvergelijker vanaf onze pagina Documenten.

Aanvragen

Vraag waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.
Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt de waardeoverdracht uitgevoerd.

Voorwaarde

De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.
U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar het pensioenfonds neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Klein pensioen?

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 (2019) bruto per jaar? En neemt u het niet mee naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar? Dan kan het pensioenfonds twee jaar na uw vertrek besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen meer.

Informatie voor u

Nadat u uit dienst bent gegaan, ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity.