Pensioen meenemen

Meenemen of niet meenemen? Dat is de vraag die u zich over uw pensioen moet stellen als u van werkgever wisselt.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens (€ 592,51 in 2024)
Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken wij of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen wij vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens (€ 592,51 in 2024)
Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Let bij uw beslissing bijvoorbeeld op:

  • soort pensioenregeling (bijvoorbeeld een eindloon- of middelloonregeling of premieovereenkomst)
  • verhoging pensioen (wordt uw pensioen aangepast aan prijs- of loonstijgingen, is deze verhoging voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?)
  • partnerpensioen (vervalt het recht op partnerpensioen als u van pensioenfonds verandert?)
  • financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
  • keuzemogelijkheden van de pensioenregeling

Aanvragen
Vraag waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dat bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Pensioenfondsen zijn verplicht om mee te werken aan de waardeoverdracht.
Na uw aanvraag ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt de waardeoverdracht uitgevoerd.

Voorwaarde
De financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een fonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.
U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar het pensioenfonds neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Informatie voor u
Nadat u uit dienst gaat, ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Essity.