Risicomanagement

Stichting Pensioenfonds Essity hanteert een Integraal Risico Management-systeem (IRM). De hoofdcategorieën van het risicobeheer zijn financiële risico's, niet-financiële risico's, integriteitsrisico's en uitbestedingsrisico's. Voor een gedetailleerd verslag van het risicobeheer verwijzen we naar het jaarverslag op de documentenpagina.

Een van de belangrijkste taken van het pensioenfonds is het beheer van vermogen, waarbij er aanzienlijke financiële risico's (vermogensrisico's) zijn. Deze worden op deze pagina verder uitgelicht.

Het fonds moet beleggen om voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren. Als Stichting Pensioenfonds Essity niet belegde en alleen zou sparen op een bankrekening, zou het pensioenfonds niet genoeg geld verdienen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of de pensioenpremie zou moeten worden verhoogd.

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Dat is het risicomanagement.

Veel of weinig risico

Bij beleggen kiest Stichting Pensioenfonds Essity grofweg uit:

  • Weinig risico nemen en weinig rendement (= winst) boeken
  • Meer risico nemen en (mogelijk) meer rendement boeken

Weinig risico met sparen

Sparen is bijna zonder risico. Iemand stort het geld op een bankrekening en ontvangt in ruil daarvoor rente.

  • Het voordeel is dat hij bijna zeker weet hoeveel geld er na een bepaalde periode is
  • Het nadeel is dat de rente op spaarrekeningen laag is

Als pensioenfondsen alleen maar zouden sparen, zou uw pensioen 40% lager zijn. Of de pensioenpremie zou 70% hoger moeten zijn.

Meer risico met beleggen

Met beleggen loopt een pensioenfonds meer risico.
Er is een klein beetje meer risico als het pensioenfonds geld belegt in een veilige obligatie. Een obligatie is een lening aan een staat of bedrijf. In ruil daarvoor ontvangt het fonds rente.
Er is meer risico als het fonds belegt in bijvoorbeeld aandelen. Als een pensioenfonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het pensioenfonds een stukje eigenaar van die onderneming.

  • Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Bovendien kan het aandeel meer waard worden.
  • Gaat het slecht met de onderneming? Dan wordt het aandeel vaak minder waard.

Als pensioenfondsen alleen maar in aandelen zouden beleggen, zouden ze veel risico lopen. Stichting Pensioenfonds Essity wil de zekerheid hebben dat het nu en in de toekomst uw pensioen kan betalen.

De praktijk: risico's spreiden

Om de risico’s te beperken onderneemt Stichting Pensioenfonds Essity op verschillende manieren actie:

  • Stichting Pensioenfonds Essity spreidt het risico van de beleggingen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende soorten beleggingscategorieën. Als het in de ene categorie tijdelijk minder goed gaat, kan dat met winst uit een andere categorie gecompenseerd worden.
  • Binnen beleggingscategorieën zoekt Stichting Pensioenfonds Essity naar de beste beleggers (vermogensbeheerders) en die beleggers krijgen duidelijke richtlijnen mee hoe ze het geld van Stichting Pensioenfonds Essity moeten beleggen.
  • Stichting Pensioenfonds Essity dekt onder meer het risico van een dalende rente af. Een lage rente is namelijk erg vervelend voor de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Dan moet het meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Hoeveel risico Stichting Pensioenfonds Essity kan en wil lopen hangt onder meer af van de dekkingsgraad. Bij een lagere dekkingsgraad kan het pensioenfonds de beleggingsportefeuille veiliger inrichten en bij een hogere dekkingsgraad kan Stichting Pensioenfonds Essity iets meer risico nemen.