Nieuws

Financiële positie mei

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity daalde in mei van 103,1% naar 99,5%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 103,6% naar 103,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad.

De bovenstaande dekkingsgraad van 103,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 

Ontwikkelingen in mei

De rente daalde in mei. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
Ook het vermogen van ons pensioenfonds daalde in mei, doordat de beleggingen minder waard werden.

Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op onze financiële positie. De actuele dekkingsgraad daalde dan ook met 3,6%-punt.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.