Nieuws

Financiële positie april

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in april van 87,9% naar 89,5%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 97,4% naar 96,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad.

De bovenstaande dekkingsgraad van 96,3% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. 

Ontwikkelingen in april

Na een aantal maanden waarin forse verliezen werden geleden op de financiële markten door het coronavirus, ging het in april weer beter met de aandelenkoersen. Het vermogen van ons pensioenfonds steeg en dat is gunstig voor de actuele, maandelijkse dekkingsgraad. Dit positieve effect werd echter gedeeltelijk teniet gedaan doordat de rente daalde in april. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.