Nieuws

Ingang CDC regeling afgerond

Stichting Pensioenfonds en aangesloten Essity ondernemingen hebben de laatste formele afspraken in relatie tot het CAO-Principeakkoord van 20 maart jl. afgerond. Hiermee is de overgang naar een CDC-regeling een feit met ingang van 1 januari 2020.

Stichting Pensioenfonds Essity, de Essity ondernemingen en werknemers (sociale partners) hebben in het kader van toekomstbestendigheid besloten de pensioenregeling aan te passen.

De pensioenregeling van de Essity ondernemingen is per 1 januari 2020 overgegaan op een ‘Collective Defined Contribution’ (CDC)-regeling. Voorheen betrof het een ‘Defined Benefit’ systeem, waarin de Essity ondernemingen de pensioenrechten garandeerden met een bijstortverplichting. Naast de CDC-regeling blijft de individuele premieregeling bestaan.

In de CDC-regeling blijft de huidige middelloonregeling geheel gelden. Vanwege de overgang naar CDC kan de opbouw van pensioenrechten voor actieve deelnemers gehandhaafd blijven, mede vanwege een hogere premiebijdrage van de werkgevers. Zonder de overgang was vanwege een hogere premielast deze opbouw niet meer mogelijk.

Voor inactieven (pensioengerechtigden en oud-deelnemers) is een bedrag van euro 17 miljoen ter beschikking gekomen voor een bestemmingsreserve voor toeslagen inactieven.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Drs. Mathijs van Gool, Directeur Stichting Pensioenfonds Essity (06-507 43 778) of een mail sturen naar mathijs.van.gool@essity.com.