Nieuws

Kwartaalupdate

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity is in het tweede kwartaal van 2020 uitgekomen op 91,3%. Over het eerste halfjaar is een totaalrendement behaald van 0,1%. Met dit licht positieve rendement is de dip van de Corona-crisis van het eerste kwartaal nagenoeg ingehaald. Het belegde vermogen bedroeg euro 567,7 miljoen.

Financiële positie

Het belegde vermogen eind juni 2020 bedroeg euro 567,7 miljoen en is daarmee vrijwel gelijk aan einde 2019 (euro 565,2 miljoen). Door sterke daling van de rente (rentevoet juni bedroeg 0,28% versus 0,76% eind 2019) zijn de verplichtingen toegenomen van euro 556,7 miljoen naar euro 622,0 miljoen. De actuele dekkingsgraad van het fonds is daarom afgenomen van 101,5% tot 91,3% eind juni.

De beleidsdekkingsgraad daalde over deze periode van 99,5% tot 94,8%. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen als gemiddelde van voorgaande 12 maanden. De zeer lage actuele dekkingsgraden in de eerste jaarhelft van 2020 drukte de gemiddelde 12-maandsdekkingsgraad.

Het totaalrendement in 2020 tot heden van 0,1% is de som van het positieve rendement van de vastrentende waarden door daling van de rente en het negatieve rendement van de zakelijke waarden. Het rendement over 2020 voor de Matching portefeuille (staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hypotheken, rente-swaps en kasmiddelen) was positief met 9,8% door daling van de rente. De bijdragen van de beleggingsklassen waren voor Euro staatsobligaties 3,6%, Euro bedrijfsobligaties -0,8%, hypotheken 0,8% en rentederivaten 17,1%. De Return portefeuille (hoogrentende obligaties, aandelen en vastgoed/infrastructuur) behaalde een negatief rendement van -6,6%, waarvan hoogrentende obligaties -7,1%, aandelen -8,3% en vastgoed/infrastructuur -1,5%. De ontwikkelingen van de financiële positie over 2020 en de langetermijn rendementen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Toelichting op ontwikkelingen voor de beleggingsportefeuille

In de eerste jaarhelft van 2020 waren de financiële markten turbulent. Het was het zoeken van de markten naar een juiste balans (waarderingen) in het kader van het Corona virus en de effecten daarvan op de economie voor korte- midden- en langetermijn.

De terugval in economische groei in de wereld heeft geleid (ondermeer) tot lagere rentevergoedingen, wat negatief uitpakt voor de Nederlandse pensioenfondsen. De beurzen zijn na de dip in het eerste kwartaal van 2020 bijna geheel hersteld in het tweede kwartaal. In de VS staat de toonaangevende S&P 500 index op een recordstand. Het herstel is met name gedreven door waardestijgingen bij de technologiesector. Deze sector lijkt de grote winnaar te zijn in coronacrisistijd daar de technologiebedrijven nieuwe technologieën aanbieden die in deze crisistijd noodzakelijk bleken en voor de toekomst onontbeerlijk blijken.

Verwachtingen 2020-2021

Financiële markten lopen per definitie vooruit op ontwikkelingen. Zo wordt uitgegaan van een spoedige komst van een vaccin tegen Corona. Daarna, is de verwachting, zal de groei wereldwijd een inhaalslag maken. Deze verwachting verklaart de optimistische beursstanden, maar daar zijn uiteraard nog de nodige onzekerheden. Markten zullen dus nerveus regeren op elk nieuw Corananieuws. Minder nerveusheid lijkt er te zijn over de uitkomst van de verkiezingen in november in de VS. Zowel Democraten als Republikeinen staan voor aanpak van de (oneerlijke) concurrentie van China, een dominant economische thema. De uitkomst van de verkiezingen zal in die conditie dus niet veel veranderen.

Voor additionele informatie:

Kijk op deze website of neem contact op met Mathijs van Gool, Directeur Stichting Pensioenfonds Essity, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Bekijk de pdf-versie van dit bericht.