Nieuws

Nieuw pensioenstelsel een stap dichterbij

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van sociale zaken, de werkgevers en de vakbonden het eens over een nieuw pensioenstelsel. De manier waarop iedereen via zijn werk pensioen opbouwt, gaat veranderen.

In het nieuwe pensioenstelsel is het Pensioenakkoord uitgewerkt. Dat Pensioenakkoord sloten de minister, de werkgevers en de vakbonden op hoofdlijnen in juni 2019.

Wat is de belangrijkste wijziging?

Uw pensioen nu

Uw pensioen hangt nu af van uw gemiddeld inkomen tijdens uw loopbaan. Voor uw verrichte arbeid ontvangt u van de werkgever een financiële compensatie die als premie aan het pensioenfonds wordt betaald. Ons fonds belegt deze premie. Wij ‘beloven’ u vervolgens een pensioenuitkering, maar dat is geen harde belofte.

We doen er alles aan om de belofte waar te maken. We berekenen ver vooruit hoeveel geld we nu nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het gaat om erg veel geld; méér geld dan we met beleggingen kunnen verdienen. Dat komt doordat we met een veilige rekenrente moeten rekenen. En die rente is al jaren heel laag. Deze situatie is niet goed voor onze financiële positie. Met een slechte financiële positie kunnen pensioenfondsen hun beloftes moeilijk nakomen.

Uw pensioen straks

Uw pensioen hangt straks af van het kapitaal dat u daarvoor opbouwt. U en uw werkgever betalen hier premie voor. De premie is voor alle deelnemers, jong of oud, een gelijk percentage van. Wij beleggen de premie; de opbrengst voegen we toe aan uw kapitaal.
We beloven vooraf niets meer over de hoogte van uw pensioen. We geven aan welk pensioen wij verwachten dat u kunt bereiken. Er is risico: de beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Dit risico dragen alle deelnemers van het fonds samen. Dus jong én oud. Het risico kunnen we kleiner maken naarmate u ouder wordt. We beleggen dan met steeds minder risico’s, zodat uw pensioen vlak voor uw pensioendatum ‘veilig’ blijft.

Nóg belangrijker: check uw pensioen!

Uw pensioen wordt minder voorspelbaar. Er komen vaker meevallers én tegenvallers. Uw pensioen kan sneller net zo stijgen als de prijzen stijgen, maar gaat ook sneller omlaag als het economisch tegenzit. We bouwen wel buffers in, zodat die aanpassingen niet te groot zijn.

Het wordt dus nóg belangrijker om geregeld te checken hoe uw pensioen ervoor staat. Lees hier hoe u dat in een paar klikken gemakkelijk doet. Dan komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Wanneer gaan de veranderingen in?

Tussen 2022 en 2026 passen wij uw pensioen aan.

Hoe gaat het nu verder?

De werkgevers en de vakbonden leggen de uitwerking snel voor aan hun achterban. Gaat de achterban akkoord? Dan wordt de uitwerking vastgelegd in een hoofdlijnennotitie. Minister Koolmees stuurt de hoofdlijnennotitie vóór de zomer naar de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer akkoord is, volgt de Eerste Kamer. Daarna komt er een wetsvoorstel. Als die nieuwe wet er is, kunnen wij samen met vakbonden en werkgevers aan de slag om onze pensioenregeling aan te passen.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het akkoord.

Bron: Rijksoverheid