Nieuws

Financiële positie augustus

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in augustus van 103,3% naar 104,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 99,4% naar 100,4%.

Ontwikkelingen in augustus

Aan het einde van augustus steeg de rente licht. Dat heeft een positief effect op de financiële positie van ons pensioenfonds. Ook op de financiële markt ging het redelijk goed de afgelopen maand. Het vermogen van ons fonds nam toe. Door deze twee positieve ontwikkelingen steeg de actuele dekkingsgraad. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 maanden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.