Nieuws

Financiële positie december

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in december van 96,2% naar 97,2%. De beleidsdekkingsgraad daalde in december van 93,4% naar 93,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad.

De bovenstaande dekkingsgraad van 93,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Ontwikkelingen in december

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, daalde licht in december. Dat is slecht nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor moet ons fonds namelijk meer geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam echter toe, dankzij positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt. Dit was onder andere het gevolg van optimisme rond de opkomende vaccinatieprogramma’s in westerse landen. Bovendien stemde Amerikaanse president Trump alsnog in met een groot coronasteunpakket. Dit positieve effect is terug te zien in de stijging van de actuele dekkingsgraad van 1,0%-punt.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.