Nieuws

Financiële positie januari

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in januari van 97,2% naar 97,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde licht in januari van 93,0% naar 92,9%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een (gemiddelde) beleidsdekkingsgraad.

De bovenstaande dekkingsgraad van 92,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Ontwikkelingen in januari

In januari is de methode aangepast waarop de rekenrente op langere termijn wordt bepaald. Dit heeft invloed op de rente waarmee we berekenen hoeveel geld we opzij moeten zetten voor het uitbetalen van pensioenen in de (verre) toekomst. Dit heeft een negatief effect gehad op onze dekkingsgraad. Het goede nieuws is dat de rente in januari steeg. Daardoor ging onze actuele dekkingsgraad omhoog.

De beleidsdekkingsgraad daalde licht met 0,1%-punt. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.