Nieuws

Goed nieuws: wij verhogen opnieuw uw pensioen

Stichting Pensioenfonds Essity verhoogt per 1 januari 2024 opnieuw de pensioenen met 3,51%. Deze verhoging geldt in principe voor alle soorten pensioenen.

“We zijn blij dat we de pensioenen weer kunnen verhogen. Het is een compensatie voor de inflatie in 2023”, aldus uitvoerend bestuurders Mathijs van Gool en André de Kraa.

Naar verwachting is de verhoging in februari 2024 doorgevoerd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024:

  • deelnemers kunnen de verhoging dan vanaf februari terugzien in Mijn Pensioencijfers;
  • pensioengerechtigden ontvangen in die maand voor het eerst de verhoogde uitkering, inclusief een nabetaling over januari.

Hoewel de verhoging in principe voor alle pensioenen geldt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Alle betrokkenen ontvangen begin 2024 een persoonlijke brief met meer informatie over de verhoging die voor hun geldt.

Evenwichtige belangenafweging

Stichting Pensioenfonds Essity heeft kunnen besluiten om de pensioenen opnieuw te verhogen omdat de financiële positie (de dekkingsgraad) toereikend is. Bij al haar besluiten kijkt het pensioenfonds zorgvuldig of de belangen van alle deelnemers evenwichtig worden behartigd. Het fonds houdt daarbij rekening met inflatiecijfers, wijzigende wet- en regelgeving en de gevolgen van toeslagverlening voor alle deelnemerscategorieën.

Belangrijk om te weten

Door de versoepeling van de regels is het voor pensioenfondsen mogelijk om de pensioenen eerder met een toeslag te verhogen. Hierdoor konden we in 2022 en 2023 de pensioenen ook al verhogen.

Lees op deze website meer over de verhoging van uw pensioen per 1 januari 2024.

Vragen?

We begrijpen het als u hierover vragen hebt. Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u ook via e-mail contact opnemen met dhr. Mathijs van Gool, uitvoerend bestuurder van het pensioenfonds: mathijs.van.gool@essity.com .