Nieuws

Gepensioneerde: in januari komt uw jaaropgave

Als u van ons fonds een pensioen ontvangt, krijgt u elk jaar in januari een opgave van uw pensioen over het afgelopen jaar. Ook krijgt u een betaalspecificatie waarop u kunt zien wat er wijzigt aan uw pensioen per 1 januari 2019.

Deze jaaropgave ontvangt u eind januari. Bewaar hem goed. U hebt de gegevens uit de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Wat staat op de jaaropgave?

  • Wat u vorig jaar in totaal aan pensioenuitkering van ons fonds hebt ontvangen in bruto en netto bedragen.
  • De loonheffing: dit is het bedrag dat u in totaal aan belasting en premies hebt afgedragen.
  • Welke bijdrage u hebt gedaan aan de Zorgverzekeringswet (ook wel: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw).

Wat staat er op de betaalspecificatie?

Samen met de jaaropgave krijgt u een betaalspecificatie van uw pensioen in januari. Hierop ziet u welke bedragen wij inhouden op uw bruto pensioen en hoe uw netto pensioen eruitziet. Per 1 januari 2019 wijzigen er bedragen, doordat de overheid tarieven heeft aangepast. Meer hierover leest u in de toelichting bij de betaalspecificatie.

We lichten er 2 uit:

  1. De inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) is verhoogd van 5,65% naar 5,70%. Dit betekent dat wij vanaf 1 januari 2019 meer bijdrage Zvw inhouden op uw pensioen. Uw netto pensioen gaat daardoor omlaag. Is uw pensioen hoger dan € 55.923? Dan wordt over het bedrag boven deze grens geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ingehouden.
  2. De belasting verandert. Over uw pensioen tot € 20.384 gaat u iets meer belasting betalen. Over het bedrag daarboven iets minder. Dus afhankelijk van uw inkomen gaat uw netto pensioen omhoog of omlaag.

Te veel of te weinig betaald?

Na 2019 kan blijken dat uw totale inkomen (pensioen, AOW-pensioen, Anw, WAO/WIA of salaris) leidt tot een wijziging:

  • Er is een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage ingehouden. Dan betaalt de Belastingdienst automatisch terug wat u te veel hebt betaald, of
  • U hebt te weinig belasting betaald. Dan krijgt u een naheffing van de Belastingdienst.

Dat gebeurt op basis van de gegevens die de Belastingdienst krijgt van uitkeringsinstanties, zoals ons fonds, verzekeraars en/of werkgevers. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat moet u doen?

  • De betaalspecificatie is voor uw informatie. Lees hem door.
  • De jaaropgave hebt u straks nodig voor uw belastingaangifte.

Uw jaaropgave en uw betaalspecificatie worden ook in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website geplaatst. Bent u ze kwijt? Log in en bekijk de documenten online.

Vragen?

Hebt u vragen over de tarieven? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Hebt u vragen over uw jaaropgave of uw betaalspecificatie? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.