Nieuws

Jaarverslag 2018 is gepubliceerd

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2018. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid.

In het jaarverslag leggen wij u uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2018 te maken kreeg en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u de mening van ons Verantwoordingsorgaan en uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Enkele onderwerpen

  • een terugblik van het bestuur
  • informatie over onze financiële situatie
  • het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
  • de jaarrekening

Meer informatie

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018.

Bron: Bestuur