Klachten & geschillen

Stichting Pensioenfonds Essity voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

 • de manier waarop dit gebeurt
 • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

U vindt de klachtenprocedure van Stichting Pensioenfonds Essity op deze website.

Waar dien ik mijn klacht in?

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u deze indienen bij AZL. Deze organisatie verwerkt onder meer de klachten voor Stichting Pensioenfonds Essity. U kunt een klacht of geschil indienen door:

 • te bellen: 088 - 116 30 35
 • een e-mail te sturen: mijnessitypensioen@azl.eu
 • een brief te schrijven:

  AZL
  Stichting Pensioenfonds Essity
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft AZL uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Noteer beide nummers daarom in uw brief of e-mail. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt.

Beschikbare premieregeling

Bent u niet tevreden over de toepassing van de beschikbare premieregeling, meld uw klacht dan bij uitvoerder ABN AMRO. Deze organisatie voert deze regeling uit voor Stichting Pensioenfonds Essity.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

 • AZL stuurt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Uw klacht wordt binnen 10 werkdagen na de bevestiging van de klacht beantwoord.
 • Als uw klacht niet binnen deze 10 werkdagen kan worden beantwoord, ontvangt u in deze periode bericht hiervan. In dit bericht staat ook een datum waarop AZL verwacht uw klacht te kunnen beantwoorden.

Als ik het niet eens ben met het antwoord

Als u het niet eens bent met hoe uw klacht is afgehandeld, dan kunt u bezwaar indienen bij het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity.

Stichting Pensioenfonds Essity
Postbus 670
3700 AR Zeist

Uw klacht zal dan in de eerstvolgende bestuursvergadering worden behandeld. Het bestuur zal u zo snel mogelijk na de vergadering informeren over zijn besluit.

Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u de klachtenregeling van Stichting Pensioenfonds Essity helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070-333 89 65