Klachten & geschillen

Stichting Pensioenfonds Essity voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

 • de manier waarop dit gebeurt
 • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

U vindt de klachtenprocedure van Stichting Pensioenfonds Essity op deze website.

Waar dien ik mijn klacht in?

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u deze indienen bij AZL. Deze organisatie verwerkt onder meer de klachten voor Stichting Pensioenfonds Essity. U kunt een klacht of geschil indienen door:

 • te bellen: 088 - 116 30 35
 • een e-mail te sturen: mijnessitypensioen@azl.eu
 • een brief te schrijven:

  AZL
  Stichting Pensioenfonds Essity
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft AZL uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Noteer beide nummers daarom in uw brief of e-mail. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

 • AZL stuurt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Uw klacht wordt binnen 10 werkdagen na de bevestiging van de klacht beantwoord.
 • Als uw klacht niet binnen deze 10 werkdagen kan worden beantwoord, ontvangt u in deze periode bericht hiervan. In dit bericht staat ook een datum waarop AZL verwacht uw klacht te kunnen beantwoorden.

Als ik het niet eens ben met het antwoord

Als u het niet eens bent met hoe uw klacht is afgehandeld, dan kunt u bezwaar indienen bij Stichting Pensioenfonds Essity.

Stichting Pensioenfonds Essity
Postbus 670
3700 AR Zeist

Uw klacht zal dan door het pensioenfonds worden behandeld.

Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u de klachtenregeling van Stichting Pensioenfonds Essity helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070-333 89 65