Nieuws

Financiële positie oktober

De actuele dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity steeg in oktober van 105,4% naar 105,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 101,4% naar 102,5%.

Ontwikkelingen in oktober

In oktober daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor onze financiële positie. Een lagere rente betekent namelijk dat we meer geld in kas moeten houden om later alle pensioenen te kunnen betalen. Aan de andere kant waren de beleggingsresultaten goed. Daardoor nam het vermogen van ons fonds toe. De goede beleggingsresultaten compenseerden uiteindelijk de daling van de rente. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad steeg ook. Dit is een gemiddelde van de laatste 12 maanden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

Ons fonds kent 2 dekkingsgraden:

  • een (maandelijkse) actuele dekkingsgraad, en
  • een beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is het uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad vertoont minder pieken en dalen dan de actuele dekkingsgraad. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

Meer informatie

U kunt in deze grafiek zien hoe de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Essity zich heeft ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.