Nieuws

Uitgave Absorber december 2021

In de Absorber leest u over de laatste ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Essity.

Verhuizing beschikbare premieregeling uitgevoerd per 1 november

Op 1 november jl. heeft Stichting Pensioenfonds Essity (SPE) met succes de verhuizing uitgevoerd van de ‘beschikbare premieregeling’ naar de nieuwe uitvoerders, pensioenadministrateur AZL en vermogensbeheerder BlackRock. Deze verhuizing houdt in dat de administratie van de individuele kapitalen van deelnemers bij ABN Amro Pension Services nu zijn overgezet naar de administratie van AZL. De kapitalen zelf zijn opnieuw belegd in de nieuwe SPE life-cycle fondsen bij BlackRock.

Als gevolg van deze overgang worden de premies voor de beschikbare premieregeling per ingang van november 2021 rechtstreeks betaald aan het pensioenfonds en dus niet meer aan ABN Amro Pension Services. De premies worden vervolgens direct belegd in de BlackRock beleggingsfondsen naar uw keuze.

Uw beleggingen en kapitalen nu gemakkelijk in te zien op de nieuwe SPE/AZL webportal

Na de geslaagde verhuizing van de beschikbare premieregeling naar administrateur AZL en vermogensbeheerder BlackRock is nu ook de nieuwe portal van de beschikbare premieregeling opengesteld.

Deze portal is toegankelijk voor actieve deelnemers en voor gewezen deelnemers van Stichting Pensioenfonds Essity via www.mijnessitypensioen.nl bij de individuele pensioeninformatie (als u bent ingelogd in Mijn Pensioencijfers).

De kapitalen op de webportal betreffen de opgetelde individuele beschikbare premiekapitalen per eind oktober (eindstand ABN Amro Pension Services) plus de navolgende mutaties vanaf 1 november (koersontwikkeling, premie-inleg november en dividenden). In december worden de laatste eindcontroles en transacties van de verhuizing afgewikkeld.

Het pensioenfonds is verheugd dat wij nu ook in eigen beheer de resultaten van de beschikbare premieregeling kunnen aanbieden aan onze deelnemers en we zien uit naar verdere uitbreiding van informatie hierover via deze portal.

Op de documentenpagina van onze website vindt u meer informatie over de beschikbare premieregeling. U vindt hier ook het Keuzeformulier Beschikbare Premieregeling. Daarmee kunt u uw individuele beleggingen naar eigen voorkeur inrichten. Hebt nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met AZL.

Overige informatie

  • Binnen het Verantwoordingsorgaan zal Hans van Dun, lid namens de gepensioneerden, niet beschikbaar zijn voor een derde termijn van vier jaar. Hans van Dun heeft zich vanaf 2007 ingezet voor het pensioenfonds. Het bestuur, de directie en de collega’s uit het Verantwoordingsorgaan zijn Hans van Dun zeer erkentelijk voor zijn inzet en toewijding aan de belangen van de deelnemers. Het pensioenfonds wenst Hans alle goeds toe voor de toekomst en gaat aan de slag met de vrijkomende vacature in het Verantwoordingsorgaan.
  • De dekkingsgraad van het fonds is in 2021 hersteld. Hopelijk zet de verbetering van de financiële positie zich voort in 2022. Met alle aanpassingen van afgelopen jaren ziet het fonds de toekomst met groot vertrouwen tegemoet.

Het pensioenfonds wenst iedereen een gezond en fijn uiteinde van een bewogen 2021 en een goed start van het nieuwe jaar 2022.

Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Ga naar de pdf-versie van deze uitgave.