Mijnpensioenoverzicht.nl

Terug naar het overzicht
 • Wat vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden 4 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard, via lijfrente of een koopsompolis
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

  Voor iedereen die in Nederland woont en nog niet met pensioen is. De informatie gaat over pensioengeld dat nog niet uitgekeerd wordt. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen inloggen als u een DigiD hebt.

 • Hoe log ik in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard.
  Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Ik ben met pensioen. Kan ik inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister. Deze stichting is een samenwerkingsverband van bijna 600 pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank is de organisatie die voor de overheid de AOW-uitkeringen verzorgt. De informatie op de website is daarom gratis en uw privacy is gegarandeerd.

 • Hoe actueel is de informatie die ik vind?

  U vindt hier de laatste stand van zaken die uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. De gegevens worden 4 keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in uw werk of privé 4 keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.
  De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ‘peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ‘stand per’.

  Let op: de cijfers op uw Uniform Pensioenoverzicht worden 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat u actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het pensioenoverzicht van ons fonds.

 • Kan ik de informatie vertrouwen?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO is het pensioenoverzicht dat u elk jaar ontvangt van uw pensioenfonds en tenminste elke vijf jaar van pensioenfondsen of pensioenverzekeraars waar u eerder pensioen hebt opgebouwd.
  Als u nu pensioen opbouwt, kunt u als werknemer de pensioenoverzichten van Stichting Pensioenfonds Essity bekijken op deze website. Daarvoor moet u inloggen.

 • Is het totaal uitgedrukt in een bruto of netto bedrag?

  Beide. De website toont u uw totale opgebouwde pensioen plus AOW in een bruto jaarbedrag.

  Daarna krijgt u een schatting te zien van wat u overhoudt:

  • netto per jaar
  • netto per maand

  Voor de berekening van dit netto inkomen gaat de website uit van de huidige rekenregels van de Belastingdienst.

 • Ik heb het idee dat er pensioen mist. Hoe achterhaal ik dat?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds uw adresgegevens niet heeft en dat u vergeten bent dat u bij dat pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor u pensioen klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan u uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd.
  Vroeger kon u terecht met vragen hierover bij de Helpdesk Vergeten Pensioenen. Deze helpdesk is opgeheven. Mijnpensioenoverzicht.nl heeft de service overgenomen. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen.

 • Ik heb bij mijn vorige werkgever pensioen opgebouwd. Wat kan ik daarmee doen?

  U kunt waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat u uw opgebouwde pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenfonds. U dient waardeoverdracht aan te vragen binnen zes maanden nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Dit doet u bij uw nieuwe werkgever.

 • Kan ik op Mijnpensioenoverzicht.nl mijn pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken. Wel ziet u welke veranderingen in uw privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw eigen pensioen, zoals een scheiding of het wisselen van baan. Verder kunt u een vergelijking maken tussen uw huidige inkomen en uw inkomen van later.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat ik van mijn pensioenfonds krijg?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u thuis ontvangt van uw pensioenfonds is een overzicht van uw pensioen bij dat betreffende pensioenfonds.
  Als u inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de informatie van al uw pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en pensioenverzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien ziet u in één oogopslag hoeveel AOW u daarnaast kunt verwachten van de overheid.

 • Kan mijn partner inloggen om het partnerpensioen van mijn pensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met uw partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. U ziet dan een overzicht van uw ouderdomspensioen voor uzelf en van uw partnerpensioen voor uw partner als u komt te overlijden.

 • Waarom ziet u soms andere cijfers in Mijn Pensioencijfers?

  Mijn Pensioencijfers is de online omgeving van ons fonds. Hierin kunt u uw pensioen checken en zelf wijzigingen doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u alleen een overzicht van uw pensioen bij ons fonds.

  De cijfers in Mijn Pensioencijfers zijn gebaseerd op uw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden minimaal 1 keer per jaar ververst, wanneer er een nieuw UPO verschijnt. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op termijn zal Mijn Pensioencijfers tegelijk met Mijnpensioenoverzicht.nl worden bijgewerkt.

 • Waarom zie ik op het UPO een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als u arbeidsongeschikt raakt, hebt u onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Op uw UPO ziet u op hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u recht hebt. Als u inlogt in Mijn Pensioencijfersvindt u dit pensioen ook terug. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een zogeheten risicoverzekering. Het wordt daarom niet getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl.