Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u door ziekte niet of slechts gedeeltelijk kunt werken, kunt u van Stichting Pensioenfonds Essity een uitkering krijgen. Dat is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling van Stichting Pensioenfonds Essity op uw WIA-uitkering. U hebt mogelijk recht op deze aanvulling als:

  • UWV heeft vastgesteld dat u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent
  • uw bruto jaarsalaris hoger is dan € 59.706 (2022)

Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt als uw WIA-uitkering stopt of als u met pensioen gaat.

Pensioen voor later

Als u arbeidsongeschikt bent en u hebt een WIA-uitkering, dan bouwt u nog steeds ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Essity. Als u volledig arbeidsongeschikt bent, hoeft u hiervoor geen premie te betalen. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u gedeeltelijk pensioenpremie voor uw pensioenopbouw.
Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u

Voor uw eventuele partner

Voor uw eventuele kinderen

Voor uw eventuele ex-partner

Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Verevend  ouderdomspensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid
Tijdelijk partnerpensioen   Bijzonder partnerpensioen