Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, kunt u (een deel van) het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2002 omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt of omdat uw partner zelf een goed inkomen heeft. Hebt u een partner, dan moet deze wel instemmen met het omzetten van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Wanneer u ervoor kiest om (een deel van) het partnerpensioen te gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvangt u later meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen.

Rekenvoorbeeld

Stel, u kiest ervoor om uw volledige partnerpensioen om te zetten. Het gaat daarbij om 100% van wat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2002. Dan wordt ongeveer 27% ouderdomspensioen toegevoegd aan het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2002. U hebt dan geen recht meer op partnerpensioen.

Een voorbeeld:

U hebt vanaf 1 januari 2002 1000 euro aan ouderdomspensioen en 700 euro (70% van 1000 euro ouderdomspensioen) aan partnerpensioen opgebouwd. U wilt dit partnerpensioen volledig omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit betekent dat ongeveer 270 euro (27% van 1000 euro ouderdomspensioen) wordt toegevoegd aan uw ouderdomspensioen.

Wat moet ik doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij het fonds. Geef daarna uw keuze door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van het fonds ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Wat kan ik nog meer kiezen?

En als u deelnam aan de beschikbare premieregeling: