U stopt met werken en u gaat met ouderdomspensioen.

Wat is er geregeld?

  • u bouwt geen pensioen meer op
  • u ontvangt elke maand ouderdomspensioen van Stichting Pensioenfonds Essity
  • vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u elke maand AOW van de overheid

Wanneer u privé hebt bijgespaard voor extra pensioen, dan krijgt u ook een uitkering van de bank of verzekeraar waar u dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor partner- en wezenpensioen?

Bent u vóór dat u met pensioen ging:

  • getrouwd of
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan of
  • is uw partner voor die tijd bij het pensioenfonds aangemeld en geaccepteerd?

Dan houdt uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Gaat u na uw pensioen samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Zij houden recht op wezenpensioen als u komt te overlijden. Ook volwassen kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen, bijvoorbeeld als uw kinderen studeren.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan (€ 594,89 in 2023) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel
U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die de uitkering of toeslag uitkeert. Wij weten dat niet.

Informatie voor u

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.
Of log in op www.Mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen over uw gehele loopbaan bij verschillende werkgevers.

U kunt ook verschillende keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen.