Verhoging pensioen

Uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Essity kan verhoogd worden.

Waarom verhoging van pensioen?

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert Stichting Pensioenfonds Essity elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening (indexatie). De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt met een bepaald percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Stichting Pensioenfonds Essity heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Verhoging:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

2023 3,51% + extra toeslag: 0,43% 1 januari 2024 3,84%
2022 8,10% + extra toeslag: 0,45% 1 januari 2023 9,98%
2021 3,28% + extra toeslag: 0,84% 1 januari 2022 2,67%
2020 0,00% 1 januari 2021 1,27%
2019 0,00% 1 januari 2020 2,63%
2018 0,00% 1 januari 2019 1,70%
2017 0,00% 1 januari 2018 1,38% 
2016 0,00% 1 januari 2017 0,32%
2015 0,00% 1 januari 2016 0,64%
2014 0,00% 1 januari 2015 0,98% 
2013 0,90% 1 januari 2014 2,51%
2012 0,00% 1 januari 2013 2,45%

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de financiële positie van het pensioenfonds het toelaat. Bij een verhoging verhoogt het pensioenfonds uw pensioen met maximaal de algemene prijsstijging.

Er wordt geen geld gereserveerd voor de verhoging. Het bestuur van het pensioenfonds stelt elk jaar vast of en hoeveel uw pensioen wordt verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Die is op dit moment goed. Daarom onderzoeken we of we uw pensioen in de komende jaren kunnen verhogen. 

Dekkingsgraad

De financiële positie van het pensioenfonds is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en het vermogen van een pensioenfonds. Het wordt uitgedrukt in %. Een dekkingsgraad van 105% bijvoorbeeld betekent dat het pensioenfonds voor elke euro die zij moet uitkeren aan pensioen, €1,05 euro aan vermogen heeft. De actuele dekkingsgraad kunt u zien bij de informatie over de financiële positie.