Herstelplan

De financiële positie van ons pensioenfonds is niet goed genoeg volgens de spelregels die daarvoor gelden. Op 31 december 2021 waren er te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom in het voorjaar van 2022 het herstelplan geactualiseerd en ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

Pensioenfondsen moeten een solvabiliteitsbuffer aanhouden, die uitgedrukt wordt als de vereiste dekkingsgraad. Dat is de dekkingsgraad die het pensioenfonds zou moeten hebben om voldoende buffers te hebben. Als de werkelijke beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan de vereiste dekkingsgraad dan verkeert het fonds in een tekortsituatie.

Wanneer er sprake is van een tekortsituatie, dan moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen. In het herstelplan moet een pensioenfonds aantonen dat de financiële positie (de beleidsdekkingsgraad) tijdig (binnen 10 jaar) zal verbeteren tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Als er maatregelen nodig zijn om dit tijdige herstel te realiseren, dan legt het pensioenfonds deze maatregelen vast in het herstelplan.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een geactualiseerd herstelplan indienen.

Wat betekent het herstelplan voor u?

Op basis van het herstelplan 2022 wordt verwacht dat de beleidsdekkingsgraad binnen 5 jaar zal herstellen tot de vereiste dekkingsgraad. Het verwachte herstel komt met name uit de verwachte toekomstige overrendementen.

Tijdig herstel is naar verwachting dus mogelijk en dus hoeft ons fonds op basis van het herstelplan geen aanvullende maatregelen te nemen. We blijven de pensioenen gewoon uitkeren. Het is wel de verwachting dat het nog een paar jaar zal duren voordat de financiële positie van ons fonds goed genoeg is om de (opgebouwde) pensioenen volledig te verhogen.