Herstelplan

De financiële positie van ons pensioenfonds is niet goed genoeg volgens de spelregels die daarvoor gelden. Op 31 december 2019 waren er te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom in het voorjaar van 2020 het herstelplan geactualiseerd en ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). 

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad (officieel: beleidsdekkingsgraad).

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een geactualiseerd herstelplan indienen.

Wat betekent het herstelplan voor u?
De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. Tegelijkertijd wordt het lastiger om de aanspraken en uitkeringen te verhogen (indexatie), want de regels daarvoor zijn strenger geworden.

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed is gekeken naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Ook het verwachte toekomstige rendement zal bijdragen aan het herstel.
Het kan nog een paar jaar duren voordat de financiële positie van ons fonds goed genoeg is om de (opgebouwde) pensioenen te verhogen.

Op basis van het herstelplan wordt eind 2029 een beleidsdekkingsgraad van 126,5% verwacht. Hiermee is naar verwachting het herstel voldoende conform de nieuwe regels voor pensioenfondsen. 

Hoe nu verder?
Als er iets speelt met betrekking tot ons herstelplan, houden wij u uiteraard daarvan op de hoogte.