Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Pensioenfondsen en andere financiële instellingen vallen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Op grond van deze Europese wetgeving dienen pensioenfondsen sinds 2021 aan te geven of de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden meegenomen. Wat de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn, is door de wetgeving voorgeschreven. Als pensioenfondsen deze ongunstige effecten meenemen bij het beleggen, moet een verklaring worden gepubliceerd op de website over hoe ze dat precies doen.

Bij het beleggen voor pensioen is de samenhang met mens en milieu van belang voor ons. Hiervoor hebben we een beleid waarover we elders communiceren. Binnen dit beleid hebben we diverse maatregelen opgenomen waarmee we onze verantwoordelijkheid als belegger willen nemen. We nemen echter niet precies de 18 ongunstige effecten in acht die gedefinieerd zijn in de wet. Wij hebben hier onze eigen keuzes in gemaakt. Als pensioenfonds hebben we de mogelijkheid om zelf te bepalen welke duurzaamheidsfactoren van belang zijn en wat onze deelnemers hierbij belangrijk vinden.

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden relevant worden, bijvoorbeeld als deelnemers wel wensen dat een dergelijke verklaring wordt opgesteld of wanneer beter zicht is op de bijbehorende verplichtingen van het opstellen van de verklaring. 

Regeling die sociale en/of ecologische kenmerken promoot

Volgens de SFDR moeten pensioenregelingen gecategoriseerd worden op basis van de duurzaamheidsambities van het beleggingsbeleid. De pensioenregeling van Pensioenfonds Essity is gecategoriseerd als een regeling die sociale en/of ecologische kenmerken promoot. In dit document vindt u informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s en over de kenmerken van duurzame beleggingen.